WeDoIT

Me teeme seda! Muudame IT-lahendustega äritegevuse tulemuslikumaks ja kliendikogemuse paremaks.

Oleme tehnoloogiapartner, kelle põhitegevus on seotud info- ja turvatehnoloogia süsteemide arendamise ja tugiteenustega.


Rohkem kui 25 aasta jooksul oleme juurutanud esimesena mitmeid uudseid tehnoloogiaid, mille abil on muutunud ettevõtete tegevus tulemuslikumaks koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus. Tihedas koostöös valitud välispartneritega analüüsime süstemaatiliselt valdkonna arengutrende ning panustame innovaatiliste konkurentsieelist loovate lahenduste juurutamisse.


Saame aru turu vajadustest, teame tehnoloogia võimalusi ning koostöös partneritega loome uuenduslikke lahendusi, mis muudavad äritegevuse tulemuslikumaks ja kliendikogemuse paremaks. Meie innovaatilised lahendused loovad uusi standardeid, mida hakatakse märkamatult pidama iseenesestmõistetavaks ja tavapäraseks. 

Partnerid

Lahendused

Teenused

Oleme konsultandid, aidates teha parimaid valikuid tehnoloogiasse investeerides. Kavandame terviklahendusi optimaalse investeeringu ja vastutustundliku müügi põhimõttest lähtudes. Juhime projekte, võimaldades teil keskenduda oma põhitegevusele. Tagame standardipõhise teenindusprotsessi kõikidele lahendustele, mille oleme käivitanud.

Loe lisaks

Äritarkvara

Meie omnichannel-lahendused toetavad äritegevust kõikides kanalites ja teenindusvormides. Juurutame äritarkvara, lähtudes mugavuskaubanduse kontseptsioonist, mõeldes elamuskaubanduse vajadustele ning samal ajal genereerime tervisekaubandusega seotud ideid.

Loe lisaks

Süsteemid

Eduka müügiorganisatsiooni tulemuslikkust toetab töökindel müügi- ja kassasüsteem, mis kindlustab klientide teenindamise ka kõige kiirematel tipptundidel.

Loe lisaks

IT-infra

Loome ja juurutame teie ettevõtte vajadustest lähtudes tulevikukinda ja turvalise IT-taristu – alustades serveripargist ja võrguühendustest ning lõpetades töötajate kasutuses olevate tööjaamade, pilveteenuste, võrguseadmete ja tarkvaraga.

Loe lisaks

Turvatehnoloogia

Ettevõtete vajadusest ja riskifaktoritest lähtudes kavandame ja paigaldame videovalve lahenduse, mis aitab ennetada ja vajadusel tuvastada turvaintsidente.

Loe lisaks

Võta meiega ühendust