Ettevõttest

Visioon

Efektiivne ettevõte! Efektiivne ettevõte kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid, mille abil hallatakse ettevõtte äriprotsessi, tagatakse turvalisus ning info õigete ja õigeaegsete otsuste tegemiseks.

Missioon

Muuta ettevõtted efektiivsemaks! Lisaväärtust loova koostööpartnerina soovitab Nixor optimaalseid lahendusi. Olles igapäevaselt kursis nii uute kui ka kasutusel olevate lahendustega pakub Nixori meeskond parima terviklahenduse ning korraldab kasutuselevõtuga seonduvad tööd.

Eesmärk

Meie eesmärk on olla peamine IT-partner! Tähtsustades pikaajalist koostööd on Nixor loonud vajalikud struktuuriüksused, mis tagavad igapäevase kasutajate tugiteenuse osutamise ning teostavad vajalikud hooldustööd, et pikendada süsteemi veavaba toimimist. Nixor korraldab ka kolmandatelt osapooltelt tarnitud lahenduste hooldusprotsesse ning võimaldab igal ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.

Ajalugu

NIXOR - info- ja turvatehnoloogia aastast 1993.

Nixor on keskendunud info- ja turvatehnoloogia süsteemide integreerimisele ja juurutamisele. Nixori oskusteave ja kogemus põhineb süstemaatilisel arendustööl ja pikaajalisel koostööl kaubanduse, hotellinduse, toitlustuse ja laevanduse ettevõtetega.

Integreerides tegevusvaldkonna parimad lahendused tunnustatud tootjatelt, annab Nixor võimaluse kasutada tõhusaid terviksüsteeme ning pakub kõikehõlmavat tugiteenust kõikidele juurutatud süsteemidele.

Lisaväärtust tagava partnerina loob Nixor optimaalseid lahendusi, et tagada investeeringu tasuvus ning äriprotsesside efektiivsus.

Nixor EE AS on Nixor AD AS tütarettevõte. Alates 2007 aasta algusest võttis Nixor EE üle Nixor AD ärikohustused ning jätkas tööd iseseisva ettevõttena. 1993. aastal asutatud Nixor AD firmade gruppi kuuluvad samanimelised ettevõtted Eestis, Lätis ja Leedus.