Horecale

FrontHotelFrontHotel on hotellijuhtimise tarkvara (Propery Management system), mis võimaldab juhtida ja kontrollida ühtselt ettevõtte tegevust. Sobib nii hotellidele kui ka hotellikettidele. FrontHotel lahendus pakub erinevaid võimalusi hotelli vastuvõtu, hotelli halduse, tellimuste tegemise, majutuse, toitlustuse, jõusaali jpm jaoks. Samuti tagab lahendus konverentsi ja SPA efektiivse juhtimise.

Vastavalt määratud õigustele saab iga tarkvara kasutaja näha hotelli täituvust, teha reserveeringuid ja pakkuda klientidele allahindlusi. FrontHotel lahendus on kohandatav iga hotelli individuaalsete vajadustega olenemata hotelli suurusest.

FrontHoteli tarkvara on sobilik sellistele ettevõtetele, kelle teenuste hulka kuuluvad:

  • majutus;
  • konverents;
  • SPA- ja iluteenused.
FrontHotel’i peamised eelised:
  • terviklik hotellisüsteem kõikide hotelli juhtimisfunktsioonidega (majutus, SPA, konverents, restoran);
  • arvete koostamine ja trükkimine;
  • statistika näitamine päevade, nädalate ja kuude arvestuses;
  • kliendi ajaloo nägemine, olenemata sellest, milliseid teenuseid (SPA, majutus, restoran) ta hotellis kasutanud on;
  • võimalus lisada hotellisiseste teenuste tasud toa arvele;
  • võimalus skanneerida kliendi dokument (pass, juhiluba, ID-kaart) registreerimissüsteemi.

FrontHotel tarkvara võimaldab kasutada FrontHotel WEB lahendusi, mille kaudu saavad inimesed teha otse broneeringuid hotelli siseselt, maksmata seejuures commission-it kolmandatele osapooltele.