Jaekaubandusele

it-teenusOleme IT teenindusettevõte pakkudes tuge kõigile ettevõtte infosüsteemi kasutajatele. Meie teenindusstruktuuri aluseks on kliendiabi (HelpDesk), kus korraldatakse kõikide kliendi pöördumiste käsitlemine, lahendamine, kontroll ja tagasiside. Oleme sõnastanud kliendiabi eesmärgiks teenindada infosüsteemi kasutajat ja tagada infosüsteemi kasutatavus.

Et minimeerida tõrkeid lõppkasutaja jaoks teostame vastavalt lepingutele infosüsteemide perioodilist hooldust:

  • monitooring,
  • administreerimine,
  • tarkvarahooldus,
  • riistvara hooldus

Lisaks perioodilisele ennetavale hooldusele töötavad teie heaks meie erinevate osakondade konsultandid ja spetsialistid, et igapäeva töös tekkivad küsimused operatiivselt lahendada. Meie põhikompetents on kaubanduse ja teeninduse infosüsteemidega seonduv, kuid oskame aidata oma kliente kõikides IT-ga seonduvates küsimustes. Et süsteemi juurutamise või parendamise protsess toimuks efektiivselt teostame projekti kavandamise etapil äriprotsesside kaardistuse. Vastavalt sellele selgub parametriseerimise, integratsiooni ja arendustööde vajadus. Süsteemi juurutamisel teostame koolituse kõikidele kasutajatele ja osutame vajadusel süsteemi käivitamise tuge esimestel päevadel.

Teenused:
  • äriprotsesside kaardistamine,
  • projektijuhtimine,
  • süsteemide arendus ja integratsioon,
  • konsultatsioon ja koolitus,
  • remont, teenindus ja hooldus.