Viesnīcām un restorāniem

it-teenusMēs esam IT pakalpojumu uzņēmums, kas sniedz atbalstu visiem uzņēmumu informācijas sistēmu lietotājiem. Mēs piedāvājam strukturētu klientu atbalstu – HelpDesk, kur tiek apstrādātas, atrisinātas, kontrolētas visas klientu prasības, un sniegtas atbildes uz tām. HelpDesk galvenais mērķis ir apkalpot informācijas sistēmu lietotājus un nodrošināt sistēmu darbību.

Lai samazinātu kļūdu iespējamību galalietotājam, mēs veicam peridisko informācijas sistēmu apkopi, balstoties uz noslēgtiem kontraktiem:

  • uzraudzību,
  • sakārtošanu,
  • programmatūras apkopi,
  • aparatūras apkopi.

Papildus periodiskajai profilaktiskai apkopei Jūsu rīcībā ir mūsu konsultanti un speciālisti no dažādiem departamentiem, kas strādā Jūsu labā, lai atrisinātu ar ikdienas darbību saistītus jautājumus. Mūsu galvenā kompetence ir viss, kas saistīts ar komerciālām un servisa informācijas sistēmām, bet mēs varam palīdzēt mūsu klientiem arī citos ar IT saistītos jautājumos. Lai nodrošinātu sistēmas ieviešanas vai izstrādes procesa efektivitāti, mēs pie projekta plāna veicam arī biznesa procesu kartēšanu. Tajā tiek noteiktas uzstādīšanas, integrācijas un izstrādes vajadzības. Ieviešanas procesā mēs īstenosim apmācības visiem lietotājiem un, ja nepieciešams, sniegsim atbalstu pirmajās sistēmas izmantošanas dienās.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi ir:

  • Iepriekšējā biznesa procesu izpēte,
  • Projektu vadība,
  • Sistēmu izstrāde un integrācija,
  • Konsultācijas un apmācības,
  • Remonts, serviss un apkope.