Turvatehnoloogia

Lahendused

Muudame IT-lahendustega äritegevuse tulemuslikumaks ja kliendikogemuse paremaks!  

Saame aru turu vajadusest, teame tehnoloogia võimalusi ning koostöös partneritega loome innovaatilisi lahendusi, mis muudavad äritegevuse tulemuslikumaks ja kliendikogemuse paremaks. Meie innovaatilised lahendused loovad uusi standardeid, mida hakatakse märkamatult pidama iseenesest mõistetavaks ja tavapäraseks.

Äritarkvara

Funktsionaalne ja kasutajasõbralik äritarkvara võimaldab mugavalt juhtida kõiki äriprotsesse.  

Meie omnichannel lahendused toetavad äritegevust kõikides kanalites ja teenindusvormides. Juurutame äritarkvara lähtudes mugavuskaubanduse kontseptsioonist, mõeldes elamuskaubanduse vajadustele ning samal ajal genereerime ideid tervisekaubandusega seoses.

Sobiv terviklahendus koosneb tihti mitmetest erinevatest omavahel integreeritud programmidest. Tihti soovitakse, et oleks üks tarkvara, mis võimaldab kõike, kuid tihti osutuvad need suured ja võimekad lahendused liiga keeruliseks nii kasutamisel kui täiendamisel.

Samuti on teada, et liiga palju erinevate tarkvarade juurutamisel on riskikohaks integratsioonide paljusus ning kasutamise teevad keerukamaks mitmed erineva disainiga kasutajaliidesed. Arvestades valdkonnas loogiliselt eristatavaid äriprotsesse suudame integreerida võimalikult vähestest erinevatest tarkvaramoodulitest ühtse terviklahenduse. 

Learn more

Müügikeskkonna lahendused

Eduka müügiorganisatsiooni tulemuslikkust toetab töökindel müügi- ja kassasüsteem, mis kindlustab klientide teenindamise ka kõige kiirematel tipptundidel.

Detailideni läbimõeldud müügilahendused tagavad kiire ja mugava klienditeeninduse, võimaldades kokku hoida aega ning pakkudes parimat kliendikogemust.

Learn more

IT-Infra lahendused

Ettevõtte äritehnoloogia korrektse toimimise vundamendiks on töökindel ja kiire IT infrastruktuur.

Loome ja juurutame teie ettevõtte vajadustest lähtudes tulevikukinda ja turvalise IT taristu - alustades serveripargist ja võrguühendustest, lõpetades töötajate kasutuses olevate tööjaamade, pilveteenuste, võrguseadmete ja tarkvaraga. 

Varustame teie infrastruktuuri tulemüüride ja viirusetõrjetega ning töötajad küberhügieeni teadmistega. 

Discover more

Turvatehnoloogia

Turvalise töökeskkonna tagamisel on olulise tähtsusega integreeritud videovalve süsteemid, mis aitavad ära hoida varalise kahju ning analüüsida infot ettevõtte turvakontseptsiooni täiustamiseks.

Funktsionaalne videovalvesüsteem koos analüütikaga annab võimaluse koguda automaatselt infot kaamera vaateväljas toimuvast, tuvastada erinevaid muutusi, liikumisi ja objekte.

Ettevõtete vajadusest ja riskifaktoritest lähtudes kavandame ja paigaldame videovalve lahenduse, mis aitab ennetada ja vajadusel tuvastada turvaintsidente.

Learn more